Forside   Sidste nyt   Bestyrelsen   Info   Træning   Turnering   Gæstespillere   Priser   Tennisudstyr   Ketshop   Ris og ros

 

INDMELDELSE OG ORIENTERING OM SÆSONEN 2019

 

INDMELDELSE:

Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer

Helle Vennerstrøm   Mobil - 61655900 

Email: helbven@gmail.com

 

KONTINGENT:

Indbetalingen skal ske til

Nordfyns Bank reg.nr. 6863 konto nr. 0001011738,

der kan ligeledes betales kontant til kasseren.

Ved indbetalingen anføres navn, adr.,tlf.,fødselsdata,emailadresse samt, hvornår I ønsker at spille og med hvem.

 

 

Husk endvidere at anføre et alternativt tidspunkt, da vi ikke kan opfylde alles ønsker.

 

Kontingentet er fastsat til  kr.  700,00 for voksne,

                                          kr.  350,00 for de 18-21 årige,

                                          kr.  250,00 for børn og juniorer.

                                          kr. 1400,00 for familie kontingent.

 

Familiekontingent gælder for 2 forældre og børn under 18 år.

( Vi opfordrer familierne til at tilmelde alle børn i familien under 18 år.)

Nye medlemmer skal betale kr. 200,- i depositum for en nøgle.

 

Nøgler fås ved henvendelse til Helle Vennerstrøm, Mobil - 61655900 

Kontingent skal være betalt senest lørdag den 13. april 2019.

Kontingent, der ikke er indbetalt rettidigt, vil blive forhøjet med kr. 50,00.

 

INGEN ER SPILLEBERETTIGEDE FØR KONTINGENTET ER BETALT,

Evt. udmelding af klubben skal meddeles klubbens kasserer

                                                         Helle Vennerstrøm - Mobil nr 61655900 

inden 17. april 2019.

 

 

SPILLETIDER:

Ønsker om spilletider anføres på girokortets bagside.

Tildelte spilletider før kl. 16.00 er enkelttimer, men til gengæld kan der spilles single, hvis det ønskes. Efter kl. 16.00 er spilletiden 1½ time, og der kan normalt kun påregnes doubletider. Er der ønsker om singletimer, vil de blive tildelt i det omfang, banerne ikke er optaget af doubletimer.

 

BØRNE- OG UNGDOMSTRÆNING.

Vi kan i år tilbyde træning onsdag kl. 15.30 - 17.30. Starttidspunkt for træning  er onsdag den 1. maj 2019.

 

Instruktion.

Voksne der ønsker en instruktionstime, kan kontakte Palle kristensen. Ligesom der er mulighed for en prøvetime, hvor der stilles ketchere til rådighed.

Er der ønske om en  instruktiontime, så kontakt Palle Kristensen.

 

TEGNING AF FRIE TIMER:

 

Der kan kun tegnes en spilletid ad gangen. En ny spilletid kan først tegnes når den første time er spillet. Tegning af frie timer foregår i klubhuset.

Bemærk: Såfremt banen ikke er taget i brug senest et kvarter efter den tegnede tid, bortfalder reservationen.

 

Alle medlemmer skal på forlangende fra bestyrelsen vise medlemstegn. Brug af banerne uden medlemskab af klubben, eller uden særlig tilladelse fra bestyrelsen, vil medføre bortvisning.

 

Der forventes sæsonstart den 29. april 2019

 

Søndersø Tennisklub findes nemmest på nettet ved at gå på Google og søge på "Søndersø Tennisklub".og på facebook.

 

Bemærk: Tildelte spilletider opslås i klubhuset.

     Den enkelte får kun besked, såfremt de ønskede spilletider ikke

     kan imødekommes.

 

Oplys jeres mailadresse på tilmeldingen, af hensyn til orientering fra Tennisklubben.

(feks. stævner for ungdomspillere, "lagkageturnering" m.v.)

NB: Når I i den kommende sæson fejer baner - og det gør I jo efter hvert spil-

så skal I feje helt ud til hegnet, således at mos, alger og ukrudt hele tiden bliver stresset og derved hindres i at få gode vækstbetingelser.

Husk at vande, hvis banerne er tørre.

NB: Lagkageturneringen er ikke planlagt  

Vel mødt til sæsonen 2019/ Bestyrelsen